Jdi na obsah Jdi na menu
 E-MAIL

Rozkoše lásky jsou pouta, která chvíli svědí a pak bolestně zařezávají.
PIERRE ABÉLARD

E-MAIL

I velká láska je jen malou náhradou za první lásku.
JOSEPH ADDISON

E-MAIL

Myslet lze jen rozumem, ale chápat jen srdcem.
JOSEPH ADDISON

E-MAIL

Láska je jen tenkrát zábavná, je-li hrou citů, jež nespoutávají.
JOSEPH ADDISON

E-MAIL

Žena zřídka pochopí, že milovat ji věčně vůbec neznamená milovat ji celou tu dobu bez přestání.
MARCEL ACHARD

E-MAIL

Život je karetní hra, v níž srdce není nikdy trumfem.
MARCEL ACHARD

E-MAIL

Láska může být šílená, ale zešílet z ní může člověk jen žárlivostí.
RICHARD ALDINGTON

E-MAIL

Na cestě k opravdové lásce leží tři velké balvany, jimiž jsou sebeláska, ješitnost a žárlivost. Dokud je neodvalíš stranou, nedostaneš se kupředu.
RICHARD ALDINGTON

E-MAIL

Láska, nepřiměřená svému protějšku, se mění v nenávist, anebo nevěru.
ABRHAM ALIKJAN

E-MAIL

Byla to láska, protože mi bylo nevolno.
WOODY ALLEN

E-MAIL

Sex: Největší legrace beze smíchu, kterou jsem kdy zažil.
WOODY ALLEN

E-MAIL

Je sex nemravný? Jen dělá-li se pořádně.
WOODY ALLEN

E-MAIL

Neodsuzujte masturbaci. Je to sex s někým, koho máme rádi.
WOODY ALLEN

E-MAIL

Láska je to, čemu dovolujeme, aby nám ubližovalo.
AMERICKÉ PŘÍSLOVÍ

E-MAIL

Co oko nevidí, to srdce nebolí.
ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ

E-MAIL

Nenávidíme mnoho lidí jen proto, že jsme příliš pohodlní hledat možnost, jak je milovat.
ARABSKÉ PŘÍSLOVÍ

E-MAIL

Velká láska je již téměř bezpohlavní.
ARISTOTELES ze Stageiry

E-MAIL

Ženské srdce je právě tenkrát nejvíce láskou choré, když nemá koho milovat.
ERNST MORITZ ARNDT

E-MAIL

Láska - to je nadání pro pokoru a odpuštění.
ERNST MORITZ ARNDT

E-MAIL

Sympatie budí sympatie. Na tomto zákonu se zakládá láska.
MATTHEW ARNOLD

E-MAIL

Ta pravá láska je vždy nešťastná.
MATTHEW ARNOLD

E-MAIL

Moudré je milovat anděly a vycházet z čerty.
MIGUEL ÁNGEL ASTURIAS

E-MAIL

Láska je příjemný stav moudré nepříčetnosti.
MARCEL AYMÉ

E-MAIL

Láska má tu vlastnost, že co se v ní nepodaří napoprvé, to je v ní navždy ztraceno.
CHARLES AZNAVOUR

E-MAIL

Láska činí z chvíle kratochvíli.
CHARLES AZNAVOUR

E-MAIL

Láska je snad jen vděčnost z rozkoše.
HONORÉ DE BALZAC

E-MAIL

Cítit, milovat, trpět, obětovat se, bude vždycky obsahem života ženy.
HONORÉ DE BALZAC

E-MAIL

Láska - odpouští všechno, anebo nic.
HONORÉ DE BALZAC

E-MAIL

Láska dává všechno, ale jen milencům. Po svatbě potřebují více, než klenbu nebes a koberec louky.
HONORÉ DE BALZAC

E-MAIL

Znovu milovat znamená, že se srdce vysmívá rozumu.
THÉODORE DE BANVILLE

E-MAIL

Člověk si namlouvá, že něco miluje, protože nemá možnost nic jiného milovat.
JEVGENIJ ABRAMOVIĆ BARATYNSKIJ

E-MAIL

Všichni dnes mluví o sexu. Není mně však jasné, kde na něj berou čas.
BRIGITTE BARDOTOVÁ

E-MAIL

Láska je neustálý boj: zpočátku o ženu a nakonec se ženou.
JOSEPH BABBIT? BASHFORTH

E-MAIL

Láska je povídka v citoslovcích.
CHARLES PIERRE BAUDELAIRE

E-MAIL

Láska neunavuje. To jenom milenci jsou únavní.
PIERRE-AUGUSTIN BEAUMARCHAIS

E-MAIL

Láska žádá všechno a úplně právem.
LUDWIG VAN BEETHOVEN

E-MAIL

Polibek je krásný vynález přírody, jak zastavit řeč, když už jsou slova zbytečná.
INGRID BERGMANOVÁ

E-MAIL

Srdce vždy kráčí po cestě, z níž nás rozum zrazuje.
HENRI LOUIS BERGSON

E-MAIL

Láska ze soucitu je nenávist překonaná rozumem.
SARAH BERNHARDTOVÁ

E-MAIL

Zamilovat se znamená přestat srovnávat.
OTTO VON BISMARCK

E-MAIL

Láska na první pohled je zároveň posledním pohledem rozumu.
JEAN-RICHARD BLOCH

E-MAIL

Malá láska se může za jistých okolností zvrhnout ve velkou nenávist, velká láska jen v úplnou rezignaci.
HEINRICH BÖLL

E-MAIL

Láska má všechny vegetační schopnosti, ale jen v srdci ženy dozrává.
HENRY BORDEAUX

E-MAIL

Obdiv velebí, ale láska je němá.
KARL LUDWIG BÖRNE

E-MAIL

Z úcty, vděčnosti, soucitu, porozumění se nemůže zrodit vroucí přátelství, ale jen chudokrevná láska.
KARL LUDWIG BÖRNE
E-MAIL

Srdcem lze tušit, jen rozumem předvídat.
ANDRÉ BRETON

E-MAIL

Jen povrchní láska je romantická, velká je tragická.
ANDRÉ BRETON

E-MAIL

Láska k někomu bývá často jen pomstou na někom.
JERZY BROSZKIEWICZ

E-MAIL

Člověk může srdcem milovat, ale jen rozumem být šťasten.
GIORDANO BRUNO

E-MAIL

Neřesti vznikají ze zkaženosti srdce, poklesky z temperamentu, směšnosti a duševní vady.
JEAN DE LA BRUYÉRE

E-MAIL

Láska a přátelství se vylučují.
JEAN DE LA BRUYÉRE

E-MAIL

Hlad a láska určují veškeré lidské dějiny.
BUDDHA

E-MAIL

Jediné co je cudnější než pohár dobrého vína, je polibek hezké ženy.
KARL GEORG BÜCHNER

E-MAIL

Lépe než nenávidět a mstít se, je zapomenout a milovat znovu.
IVAN ALEXEJEVIČ BUNIN

E-MAIL

Bože, požehnej mi milováním, ale netrestej mě zamilovaností!
VLADIMÍR BURIČ

E-MAIL

Nemohu usnout, slyším pulsující srdce polštáře.
VLADIMÍR BURIČ

E-MAIL

Láska je pohádka života - s tím rozdílem, že nemívá vždy šťastný konec.
ROBERT BURNS

E-MAIL

Platonická láska mi připadá jako lákavý cíl pro střelce, který však nikdy nevystřelí.
WILHELM BUSCH

E-MAIL

Žít je jako milovat - všechen rozum je proti tomu a všechen zdravý instinkt je pro.
SAMUEL BUTLER

E-MAIL

Jen k tomu chováme v srdci úctu, co nebudeme mít možnost nikdy milovat.
SAMUEL BUTLER
E-MAIL

Láska je jako nemoc. Je nebezpečnější, dostaví-li se v pokročilém věku.
GEORGE GORDON BYRON

E-MAIL

Láska je marnivost a sobectví od počátku až do konce.
GEORGE GORDON BYRON

E-MAIL

Žena která vyslyšela jednou, vyslechne i podruhé. Její srdce není z ledu a při odmítnutí se může vždy odvolat.
GEORGE GORDON BYRON

E-MAIL

Nejednou se stává, že s rozkoší ubližujeme právě těm, které milujeme.
GAIUS IULIUS CAESAR

E-MAIL

Přátelství umlkne rázem, láska ještě chvíli doznívá než umlkne.
PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

E-MAIL

Rozum korumpuje srdce.
ALBERT CAMUS

E-MAIL

Láska sestává ze tří čtvrtin ze zvědavosti.
GIOVANNI GIACOMO DE SEINGALT CASANOVA

E-MAIL

Muži trpí velkými myšlenkami více než velkými láskami.
MARCUS PORCIUS CATO starší

E-MAIL

Láska se podobá dobré pověsti: je-li jednou ztracena, již se v té podobě nikdy nevrátí.
MIGUEL DE CERVANTES y SAAVEDRA

E-MAIL

Láska jen tenkrát dává, když stále něco očekává.
MARCUS TULLIUS CICERO

E-MAIL

Při navazování přátelství pečlivě přihlížejme k tomu, abychom nezačali milovat člověka, kterého bychom jednou mohli nenávidět.
MARCUS TULLIUS CICERO

E-MAIL

Skutečnost, že nás někdo miluje, nás málo uspokojuje. To, co nás činí vskutku šťastnými je, že my můžeme někoho milovat.
PAUL CLAUDEL

E-MAIL

Láska jako taková, má svá vývojová stadia: zpočátku je to nedospělost, pak zrání a nakonec únava.
ÉTIENNE BONNOT DE CONDILLAC

E-MAIL

Láska k bližnímu - snad je mu doopravdy ještě hůře než tobě.
JOSEF ČAPEK

E-MAIL

Tam, kde přestává být láska dobrodružstvím, stává se trápením.
KAREL ČAPEK
E-MAIL

Vrabec je malý ptáček, ale má srdce i žluč.
ČÍNSKÉ PŘÍSLOVÍ

E-MAIL

Má-li být láska úplná, musíme prožít její počátek, rozkvět i umírání. K plnosti lásky patří i její tragédie.
GABRIELE D´ANNUNZIO

E-MAIL

Láska je představa, která našeptává ženě, že krása jejího milence je sto soutěžit s její.
LEONARDO BRUNI D´AREZZO

E-MAIL

Láska je ctnost a vášeň zároveň. Milovat však nelze ze ctnosti, ale z vášně.
St.AEGIDIUS D´ASSISI

E-MAIL

Láska udržuje svět v pohybu.
ALPHONSE DAUDET

E-MAIL

Malá láska, když není opětována, se změní v přátelství; velká v nenávist.
SERGEJ DAVYDOV

E-MAIL

Trp člověče, jestli ti rvou po kouscích srdce, poděkuj jim ještě za svá trápení; jsou krásnější než neurčitá prázdnota těch, kteří nemají čeho litovat.
CLAUDE ACHILLE DEBUSSY

E-MAIL

I když bereme v úvahu že láska netrvá stále, přece nade vším vítězí.
CLAUDE ACHILLE DEBUSSY

E-MAIL

Opravdová láska bojuje, ale nežárlí.
DENIS DIDEROT

E-MAIL

Láska je smysl našeho života a jeho jediný cíl.
BENJAMIN lord BEACONSFIELD DISRAELI

E-MAIL

Ale zamilovat se neznamená mít rád. Člověk se může zamilovat a zároveň nenávidět. Pamatuj si to!
FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ

E-MAIL

Kdo nemá peněz, je chudý; kdo nemá přátel, je chudší; ale kdo nemá srdce, je nejchudší na světě.
FJODOR MICHAJLOVIČ DOSTOJEVSKIJ

E-MAIL

Zamilovaní zavírají při líbání oči, protože chtějí vidět srdcem.
DAPHNE DU MAURIEROVÁ

E-MAIL

Láska je věc, kterou lze mít, nikoliv vlastnit.
LUCAS DURTAIN

E-MAIL

Přátelství, stejně jako láska, pramení z nedorozumění.

 

Komentáře

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář